تبلیغات
مـوسسـه فـرهنگـی قـائـم(عج) آذرشهــر - شعر و مطالبی در مورد میلاد حضرت زهرا (س)
 
مـوسسـه فـرهنگـی قـائـم(عج) آذرشهــر
سال 90 سال جهاد اقتصادی

اى بى نشانه‏ اى كه خدا را نشانه‏ اى

هر سو نشان توست، ولى بى نشانه ‏اى

اى روح پر فتوح كمال و بلوغ و رشد

چون خون عشق در رگ هستى روانه‏ اى

با یاد روى خوب تو مى‏ خندد آفتاب

بر خاك خسته رویش گل را بهانه ‏اى

اى ناتمام قصه شیرین زندگى

تفسیر سرخ زندگى جاودانه‏ اى

تصویر شاعرانه در خود گریستن

راز بلند سوختن عارفانه‏ اى

هیهات، خاك پاى تو و بوسه ‏هاى ما؟!

تو آفتاب عشق بلند، آستانه‏ اى

در باور زمانه نگنجد خیال تو

آرى حقیقتى بحقیقت فسانه‏ اى

زهراى پاك اى غم زیباى دلنشین

تو خواندنى‏ ترین غزل عاشقانه ‏اى


========================


آن شب زمین مكه بر خود ناز مى‏ كرد

با ناز خود درهاى رحمت باز مى‏ كرد

آن شب حرم سر تا قدم حق را هدف بود

گویاى تكبیر بلال از هر طرف بود

آن شب شفق در باغ دلها لاله مى ‏كاشت

آن را به عشق یار هجده ساله مى‏ كاشت

آن شب سحر سجاده ‏ى دل باز مى‏ كرد

قامت به قد قامت، مودّت ساز مى ‏كرد

آن شب فلق شعر گل مهتاب مى‏ خواند

از بهر غم، شادى، حدیث خواب مى ‏خواند

آن شب سپیده جامه بر تن چاك مى‏ كرد

گرد ملال از روى احمد پاك مى‏ كرد

آن شب زمان چرخ و فلك را تاب مى ‏كرد

كلك قضا لوح قدر را آب مى‏ داد

آن شب زمین آبستن شور و شعف بود

غواص دل آماده‏ ى صید صدف بود

آن شب منا شعر مباركباد مى‏ خواند

زیبا سرود آن شب میلاد مى‏ خواند

آن شب خدیجه بود و درد بار دارى

از باردارى بود كارش بیقرارى

آن شب ز تنهایى روانش رنج مى ‏برد

رنج شكوفایى به پاى گنج مى‏ برد

آن شب زنان مكه بر او پشت كردند

از او بریدند و نكوهش مشت كردند

آن شب درّ ناسفته ‏اى، بحر كرم سفت

طفلى كه بودش در رحم با او سخن گفت

آن شب میان آن دو اسرارى مگو بود

وقت شكوفایى نخل آرزو بود

آن شب به مادر از بهشت و حور مى ‏گفت

از مرگ ظلمت در دیار نور مى‏ گفت

آن شب سحر آهنگ شادى ساز مى ‏كرد

در را براى صبح صادق باز مى‏ كرد

آن شب خدیجه بود و آه جانگدازش

لطف خداى مهربان و سوز و سازش

آن شب بهشتى بانوان امداد كردند

با یارى خود قلب او را شاد كردند

آن یك به دستش ساغرى آكنده از مُل

آن یك برایش سندس و استبرق و گل

آن یك به پایش با ترنم لاله مى ‏ریخت

لبخند از لب در، دیار ناله مى‏ ریخت

آن یك برایش باده در پیمانه مى ‏كرد

آن یك پریشان گیسوانش شانه مى ‏كرد

مریم به گوشش آیه انجیل مى‏ خواند

آسیه بهرش داستان نیل مى‏ خواند

سارا برایش عود و عنبر دود مى ‏كرد

او را مهیا بهر یك مولود مى‏ كرد

ناگه خدا از راز هستى پرده برداشت

آهنگ فتح نور در شهر سحر داشت

تا مصطفى را ابتران ابتر نخوانند

شعر هجا در وصف پیغمبر نخوانند

ام القرا آیینه دار نور گردید

چشم كج اندیشان عالم كور گردید

كون و مكان را ذات حق زیب و فرى داد

بر خاتم پیغمبرانش دخترى داد

آن هم چه دختر نازنین و ناز پرور

دختر نه بلكه بر یتیم مكه، مادر

بالاتر از او بین زنها دخترى نیست

در امتحان همسرى شد نمره ‏اش بیست

هر تار مویش آیه حبل المتین است

بر حلقه ‏ى انگشتر خاتم، نگین است

آمد به دنیا عصمت كبراى سر مد

ام‏ الائمه فاطمه ام ‏محمد

آمد به دنیا شاهكار كلك خلقت

گنجینه شرم و حیا و كان عصمت

آمد به دنیا آنكه نورش منجلى بود

معراج احمد بود و منهاج على بود

آمد به دنیا آنكه هستى هست مستش

از مستى هستى بشر شد پاى بستش

گر او نبودى هستى عالم نبودى

مشهودى از آب و گل و آدم نبودى

گر او نبودى زندگى بى محتوا بود

در پرده ابهام آیات خدا بود

او رحمتى بر رحمةللعالمین است

او زینت آیات قرآن مبین است

بر جسم ختم‏ الانبیا روح است زهرا

بر كشتى عدل على نوح است زهرا

آئینه دار نهضت پیغمبر است او

بهر پدر دلسوزتر از مادر است او

مظهر خدا هست و خدا را اوست مظهر

ساقى على هست و على را اوست كوثر

شرمنده از نور جمالش آفتاب است

درس نخستین بر زنان حفظ حجاب است

لبهاى ختم الانبیا بوسید دستش

پیمانه صبر على گردید مستش

از بس كه داده ذات حق قدر و مقامش

قد قامت احمد بود از احترامش

بى فاطمه نام نبى معنا ندارد

فرقى على با حضرت زهرا ندارد

روشن شده است چشم شب از انتظار تو            ای آفتاب سایه نشین در مدار تو

هر صبحدم به تیرمناجات می شود                     چابكترین غزال اجابت شكار تو

دیگرشگفت نیست مسیح آفرین شوی              گل های مریم اند همیشه كنارتو

باشد فدك به دست تو یا دست دیگری               سبز است باغ های خدا ازبهارتو

افطارتو نخواست كه انفاق جان دهد                  هرچند جان نداشت لب روزه دارتو

گفتی امام نیزهمانند كعبه است                      ای پاسدار قبله شدن افتخار تو

جوشید درزلالی اندیشه حسن            صلحی كه جاری است چنان چشمه سارتو

آری چه خوش نشست درآیینه حسین                تصویری ازحماسه خورشید وارتو

جای توراكه هیچ كسی پرنمی كند                      زینب مگر هماره شود یادگارتو

آن دست كه صلابت روزوشب آفرید                         ازباغ پرطراوت تو زینب آفرید

دارند عقل وعشق اگرچه جدال ها                         گفتند ما كجا و مقام محال ها

صحراچگونه شوق تورا تاب آورد                  وقتی كه می رمند به سویت غزال ها

عیسی به گاهواره اگر لب گشوده است          داری به بطن مادرت ازاین كمال ها

گفتی كه آب ها همه مهریه تواند                          ای روشنای خانه تواز زلال ها

اینجا نشد به كنه كمال تو پی برند                     یعنی كه تنگ بود برایت مجال ها

این قدرخانه ساده مگر می شود بگو                 رازی مگر نهفته به قلب سفال ها

جبرییل هم برای تسلی خاطرت                         برخاك می نهد به كنارتو بال ها

با واژه ها مقام تومعنی نمی شود                   نتوان به بی مثال رسید از مثال ها

ماییم و مدح روح به جان ها روان شده                آن قبل آفرینش خود امتحان شده

هرحاتمی كه دامن احسان گرفته بود                 ازدست پركرامت تونان گرفته بود

تا پانهاد تورتو درخانه علی                             آیینه تو جلوه دوچندان گرفته بود

آری یهودی از تب خورشید چادرت                   عطر هزار سائقه ایمان گرفته بود

خورشید بود خیس خجالت كه هرسحر             درآسمان چشم توباران گرفته بود

عمرت كمی بلندتراز سوره تو بود                   آن هم درابتدای تو پایان گرفته بود

سجاده دید پای ورم كرده تورا                        ازبس تب عبادت توجان گرفته بود

برجانماز خویش اگر سایه میكنی               اول دعا چقدر به همسایه میكنی       

ازبس كه روشن است طلوع پگاه تو                     خورشید ذره ای زخیل سپاه تو

ازخاطرات شعب ابی طالبت بگو                  آنجا كه بوی درد شكفته است پگاه تو

خیره شده است دیده كروبیان عرش             وقتی كه نورمی دمد از سمت  ماه تو

آری دوبیت در غزل صائب آمده است          آن شاعری كه نور گرفته است ازنگاه تو

بوی گل از ادب نكند پای خود دراز                        درسایه گلی كه بود خوابگاه تو

فردا چه خاك های ندامت به سركند                  امروز هردلی كه نشد خاك راه تو

آری نداشتی توبدون علی نظیر                      شایان كوثراست شودهمسر غدیر

دریا به یاد نورتودر امتداد بود                          صحرابه شوروشوق تودرگرد باد بود

شب های جمعه این دل زائر به كربلا              باشوق عطر سیب حضورتوشاد بود

حتی دمی كه خواستی ازمرتضی انار             انفاق آن به سایل مسكین مراد بود

در مزرع تو امربه معروف دانه داشت                درباغ توشكفته ترین گل جهاد بود

حتی میان آینه خطبه های تو                           تصویرهای روشنی ازاتحا د بود

مادر برای امت اسلام بوده ای                      آن سان كه وصف ام ابیها به یاد بود

از یازده ستاره ات امت امام یافت                   اینگونه بود دین خدا انسجام یافت

جز مهر انتظار زجانان نمی رود                      آری كرامت از دل باران نمی رود

آن دل كه با ولای علی عهد بسته است            جز در ره ابوذر و سلمان نمی رود

یادحضور روشن فرزند آفتاب                             ازكوچه باغ های جماران نمی رود

با آنكه می رود زل آنكه زدیده رفت                   هرگز زسینه یاد شهیدان نمی رود

دشمن اگر چو ابهره آید به معركه                           پیروز ازمیانه میدان نمی رود

لطف توبود وغیرت فرزندهای تو                        ازیاد ما حماسه لبنان نمی رود

تا جان به آستانه توحید برده ای                    چون ذره ایم وبهره خورشید برده ایم»» ولادت فاطمه (س)

«یا مولاتی یا فاطمة الزهراء اغیثینی»


           خـلـقـت کـائـنـات شــد، بـهـر وجــود فاطمه(س)
                                                      زنـده هـمـه جـهان شد از، یمن ورود فاطمه(س)


           پـیـش حـریـم حرمـتش، خیـل ملک کشید صف
                                                     از سـر شـوق جـمـلگی، مـحو سجـود فاطمه(س)


           رونق دین مـصطفی(ص)،هست به چشم اهل دل
                                                      هـم ز قـیـام فـاطـمـه(س)،هـم ز قـعــود فاطمه(س)


           از پس رحلت نبی(ص)، کس نزده ست در جهان
                                                      غـیر امـیـرمـؤمـنان(ع)،گـام به سـوی فاطمه(س)


           هـمـچو خـسی در آتـشش، قهـر خدا کشد همی
                                                      هر که کـند تـجـاوز از، حـق و حـدود فاطمه(س)


           بهررضای مصطفی(ص)،از ره مهر روز و شب
                                                      نام عـلی مـرتـضـی(ع)، گـشـت سـرود فاطمه(س)


           در همه طول زندگی، بعد مـحـمـّد(ص) و عـلـی(ع)
                                                      با حسنین(ع) بود و بس، گفت و شنود فاطمه(س)


           هـست به دل مـرا کـجا، غـیر مـحـبـت عـلـی(ع) 
                                                      کـی بـه زبـان مـن بــوَد، غـیـر درود فاطمه(س)شنید گوش دلم مژده از ولادت زهرا
گشود بلبل طبعم زبان به مدحت زهرا
فضاى کعبه منور شد از فروغ جمالش‏
صفا گرفت صفا از صفاى صورت زهرا
خداى اکبر و اعظم نکرده خلق به عالم
ز نسل حضرت آدم زنى به شوکت زهرا
به جز خدیجه کبرا که هست مظهر عصمت
نزاد مادر دیگر زنى به عصمت زهرا
بخوان حدیث کسا و بین که خالق یکتا
نموده خلقت دنیا براى خلقت زهرا
نهاده ساره سربندگى به پاى سر یرش
ستاده هاجر چو خادمان به خدمت زهرا
چو اوست نور حق و حق در او نموده تجلى
به غیر حق نشناسد کسى حقیقت زهرا
ولى چه سود که با این همه جلالت و شوکت
زمانه بود مدام از پى اذیت زهرا
چنان به درد و مصیبت نمود صبر و تحمل‏
که صبر شد متحیر ز صبر و طاقت زهراالبشارت كه عیان مهر فروزان آمد

ظاهر از پرده عصمت رخ جانان آمد

سر زد از برج نبوت مه رخشنده دین

روشن از نور رخش عالم امكان آمد

دختر ختم رسل هادى گل شاه رسل

از پس پرده عیان چون مه كنعان آمد

دسته دسته ملك از عالم بالا به زمین

بهر دیدار رخش خرم و خندان آمد

عزت و فضل و شرافت بنگر ز امر خدا

سوى زهرا ز جنان حورى و غلمان آمد

ساره و آسیه و مریم حورا ز بهشت

از پى خدمت آن زهره تابان آمد

آن چنان نور رخ دخت نبى جلوه نمود

كه قصور همه مكه نمایان آمد

نه همین مكه منور شده از طلعت او

ز سما تا به سمك یكسره رخشان آمد

شده از مكه همان نور نمایان كه به طور

سالها در طلبش موسى عمران آمد

بهر این نور كه در صلب خلیل ‏اللَّه بود

نار نمرود به یك باره گلستان آمد

گر نبردى به زبان نوح نبى نامش را

كى نجات از یم و گرداب و ز طوفان آمد

یوسف مصر گر این نام نبردى به زبان

كى نجاتش ز چَه و گوشه‏ ى زندان آمد

چون نباشد ز ازل تا به ابد همتایش

همسرش شیر خدا سرور مردان آمد

زین دو دریاى فضیلت كه بهم شد واصل

یازده گوهر رخشنده بدامان آمد

به همین ام ابیها نبى‏ اش خواند ز حق

ام‏ فضل ام ‏الكتاب ام ‏امامان آمد

شب مولود مهین دخت محمد باشد

عرش پر نور شد و فرش چراغان آمد

تا كه تبریك بگوید به جهان شیعه او

(كربلائى) ز شعف شاد و غزلخوان آمد


نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگ

ارائه دهنده محصولات فرهنگی:
عطر ،سجاده ،جانماز ،مهر شکیات،
چفیه،پلاک،رحل قرآن،پرچم و پلاکارد
کتب مذهبی ،علمی و اجتماعی:
قرآن ، مفاتیح، نهج البلاغه،
صحیفه فاطمیه.سجادیه.مهدیه و...
بانک نرم افزار های اسلامی :
قرآنی ،سخنرانی،مداحی ،
آموزشی ،موبایل و...
09143051627
04124237442

مدیر وبلاگ : محمد ملکی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
آیا مطالب وبلاگ قائم(عج) آذرشهر موثر بوده برای شما ، لطفا نظر دهید و گزینه انتخاب کنید.
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
4

    سوالات شرعی و غیر شرعی خود را در نظرات قید فرمائید تا به مدت 2 روز پاسخ داده شود در غیر این صورت میتوانید با شماره تلفن 04124237442 ویا 09143051627 مطرح فرمائید تا سریعا جواب داده شود..             التماس دعا    

5

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمَّ رَبَّ الْنُّورِ العَظیمِ وَرَبَّ الكُرْسِیّ الرَّفِیعِ وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ومُنْزِلَ التَّوْریةِ وَالْأنْجِیلِ وَالزَّبُورِ وَرَبَّ الظِّلِّ وَالْحَروُرِ وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظیمِ وَرَبَّ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِینَ وَالْأنْبیاءِ وَالْمُرْسَلِینَ اَللّهُمَّ إِنّی اسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِیمِ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِیرِ وَمُلْكِكَ الْقَدیمِ یاحَیُّ یاقَیُّومُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذی اَشْرَقَتْ بِهِ السَّمواتُ وَالْأرضُونَ وَبِإسْمِكَ الَّذی یَصْلَحُ بِهِ الأَوّلوُنَ والآخِروُنَ یاحَیّاً قَبْلَ كُلَّ حَیٍّ وَیا حَیّاً بَعْدَ كُلِّ حَیٍّ وَیاحیّاً حینَ لاحَیَّ یامُحْیِیَ الْمَوْتى وَمُمیتَ الْأَحیاءِ یاحَیُّ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ اَللّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلانا اَلإمامَ الهادِیَ الْمَهْدِیَّ الْقائِمَ بِأمْرِكَ صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ الطّاهِریِنَ عَنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ فی مَشارقِ الْأرْضِ وَمَغارِبها سَهْلِها وَجَبَلِها وَبَرِّها وَبَحْرِها وَعَنّی وَعَنْ وَالِدَیَّ مِنَ الصَّلَواتِ زِنَةَ عَرْشِ اللّهِ وَمِدادَ كَلِماتِهِ وَما اَحْصاهُ عِلْمُهُ وَأَحاطَ بِهِ كِتابُهُ اَللّهُمَّ إنّی اُجَدِّدُ لَهُ فی صَبِیحَةِ یَوْمی هذا وَما عِشْتُ مِنْ اَیّامی عَهْداً وَعقْداً وَبَیْعةً لَهُ فی عُنُقی لا اَحُولُ عَنْها وَلا أَزُولُ أبَداً اَللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنْ اَنصارِهِ وَاَعْوانِهِ وَالذَّابّینَ عَنْهُ وَالْمُسارِعینَ إِلَیْهِ فی قَضاءِ حَوائِجِهِ والْمُمْتَثِلینَ لأوامِرِهِ وَالْمُحامِینَ عَنْهُ وَالسّابِقینَ اِلى إِرادَتِهِ وَالْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ اللّهُمَّ إنْ حالَ بَیْنی وبَیْنَهُ الْمَوْتُ الَّذی جَعَلْتَهُ عَلى عِبادِكَ حَتْماً مَقْضِیّاً فَأَخْرِجْنی مِنْ قَبْری مُؤْتَزِراً كَفَنی شاهِراً سَیْفی مُجَرِّداً قَناتی مُلَبِّیاً دَعْوَةَ الدّاعی فی الْحاضِرِ وَالْبادی اَللّهُمَّ اَرِنِی الطَّلْعَةَ الرَّشیدَةَ والْغُرَّةَ الْحَمِیدَةَ واكْحُلْ ناظِری بِنظْرَةٍ مِنّی إلَیهِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَاَوُسِعْ مَنْهَجهُ وَاسْلُكْ بی مَحَجَّتَهُ وَاَنْفِذْ اَمْرَهُ وَاشْدُدْ اَزْرَهُ واعْمُرِ اللّهُمَّ بهِ بِلادَكَ وَاَحْی بِهِ عبادَكَ فَإنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَیْدِی النّاسِ فَاظْهِرِ اللّهُمَّ لَنا وَلِیَّكَ وَاَبْنَ بِنْتِ نَبِیِّكَ الْمُسَمّى بِاسْمِ رَسْولِكَ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ حَتّى لایَظْفَرَ بِشْی‏ءٍ مِنَ الْباطِلِ إِلاّ مَزَّقَهُ وَیُحِقَّ الْحَقَّ ویُحَقّقَهُ وَاجْعَلْهُ اللّهُمَّ مَفْزَعاً لِمَظْلوُمِ عِبادِكَ وَنَاصِراً لِمَنْ لایَجِدُ لَهُ ناصِراً غَیْركَ وَمُجدِّداً لِما عُطِّلَ مِنْ أَحْكامِ كِتابِكَ وَمُشَیّداً لِما وَرَدَ مِنْ أَعْلامِ دِینِكَ وَسُنَنِ نَبِیّكَ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَاجْعَلْهُ اللّهُمَّ مِمِّنْ حَصَّنْتَهُ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدینَ اَللّهُمَّ وَسُرَّ نَبِیّك مُحَمَّداً صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِرُؤْیَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلى دَعْوَتِهِ وَارْحَمِ اسْتِكانَتَنا بَعْدَهُ الَلّهُمَّ اكْشِفْ هذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هِذهِ الْاُمَّةِ بِحُضُورِهِ وَعجِّلْ لَنا ظُهُورَهُ إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعیداً وَنَراهُ قریباً بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمین
.     اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم     جهت سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام عصر صلوات
   
التماس دعا    دریافت کد از: زیبا ساز وب

6

بسم الله الرّحمن الرّحیم     اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً.     اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم     جهت سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام عصر صلوات    التماس دعا    

7
قرآن آنلاین

http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG
8

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّهِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ.
.     اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم     جهت سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام عصر صلوات
   
التماس دعا    

9

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مرکز فرهنگی قائم (عج) آذرشهر ارائه دهنده محصولات فرهنگی: عطر ،سجاده ،جانماز ،مهر شکیات، چفیه،پلاک،رحل قرآن،پرچم و پلاکارد کتب مذهبی ،علمی و اجتماعی: قرآن ، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه فاطمیه.سجادیه.مهدیه و... بانک نرم افزار های اسلامی : قرآنی ،سخنرانی،مداحی ، آموزشی ،موبایل و... 09143051627 04124237442 .
.     اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم    
   
    :

كدهای جاوا وبلاگ
كدهای جاوا وبلاگ